Privacy- en cookieverklaring

2024-01-15

1. Jouw privacy

Jouw privacy is voor WiSE People Talent Solutions BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webapp WiSE People allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met WiSE People via hello@wisepeople.be.

2. Jouw account

Om WiSE People te gebruiken, moet je je eerst registreren met je e-mail en een zelfgekozen wachtwoord. Je moet dan informatie over jezelf opgeven. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met diezelfde e-mail en dat wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, taal en IP-adres.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen in de webapp en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

  • Google
  • Facebook
  • LinkedIn

Van deze partijen zijn Google, Facebook en LinkedIn gevestigd buiten de EU.

3. Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, sollicitatiestatus en de door jou op vrijwillige basis ingevulde info.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd.

Relevante informatie en tips ivm jouw sollicitatietraject(en)

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Om de nieuwsbrieven te versturen, werken we met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

4. Contactformulieren

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor kunnen wij volgende gegevens gebruiken: jouw e-mailadres, telefoonnummer, naam en voornaam.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie, met een maximum van 1 jaar na ons laatste contact.

5. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

6. Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webapp.

7. Cookies

Onze webapp gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webapp werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

8. Google Analytics, Facebook & LinkedIn

Wij gebruiken Google Analytics, een Facebook-pixel en een LinkedIn Insight Tag om bij te houden hoe bezoekers onze webapp gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webapp wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen jou hiervan op de hoogte brengen via e-mail.

10. Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

Het laten corrigeren van fouten;

Het laten verwijderen van persoonsgegevens;

Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

Intrekken van toestemming;

Een bepaalde verwerking beperken;

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

11. Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar hello@wisepeople.be. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, contactgegevens beschikbaar via https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.

12. Contactgegevens

WiSE People Talent Solutions BV

Zemstbaan 22-24

2800 Mechelen

E-mailadres: hello@wisepeople.be

Telefoon: +32(0) 15 421 655

BE-0466883764